Jewel
VivaLaBam Zaken+7 Zaken's Earring
Drummer Earring of Antharas+6 Earring of Antharas
Zveris Earring of Orfen+3 Earring of Orfen
4. Drummer Ring of Queen Ant+3 Ring of Queen Ant
5. Drummer Zaken+3 Zaken's Earring
6. Zveris Ring of Core+3 Ring of Core
7. Drummer Ring of Baium+3 Ring of Baium
8. Anonimus Ring of Baium Ring of Baium
9. Top Earring of Orfen Earring of Orfen
10. Questor Zaken Zaken's Earring